Sveiki atvykę į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų socialinių pedagogų internetinę svetainę!


2020-02-05


Vilniaus rAJONO Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija ieško socialinio pedagogo.

Darbo krūvis - 0,5 etato.

Pageidautina mokėti lenkų kalbą.

Gyvenimo aprašymą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją siųsti: el.p. moniuskogim@gmail.com.

Daugiau informacijos tel. 8-5-2495166.


Avižienių gimnazijos ir Avižienių vaikų lopšelio-darželio bendradarbiavimo renginys „Gera draugiškus kaimynus turėti“

2020-02-05

Avižienių vaikų lopšelyje-darželyje sausio 30 dieną pasitikome  linksmu, įdomiu ir labai draugišku teatralizuotu edukaciniu renginiu “Gera draugiškus kaimynus turėti“, kurio tikslas - gerinti vaikų socialinę, emocinę gerovę, siekiant pagarbių ir draugiškų tarpusavio santykių.

Darželyje apsilankė artimiausi mūsų kaimynai – Avižienių gimnazijos 4c klasės mokiniai su klasės vadove Ilona Kutrevičiene, kuriuos džiaugsmingai pasitiko „Smalsučių“ ir „Bitučių“ grupių ugdytiniai. Animacinio filmuko „Krakodilas Gena“  persanažu Skrybėliuote pasipuošusi renginio vedėja socialinė pedagogė  Božena Butkevič bandė vaikus ir mokinius įtikinti, kad draugiški kaimynai tai nuobodu, o draugauti malonu su tais, kas krečia išdaigas. Tačiau ugdytiniai su mokytojų pagalba, įvairiais būdais bandė įtikinti ponią Skrybėliuotę, kad svarbu būti draugiškiems, pagarbiai bendrauti ir padėti vieni kitiems.

Pirmiausia, ketvirtokai sukvietė visus renginio dalyvius smagiai  pašokti bendrame ratelyje „Graži mūsų šeimynėlė“. Taip pat sudainavo linksmą dainą apie draugystę „Pertraukėlė“.  „Smalsučių“ grupės ugdytiniai suvaidino pasaką „Vilkas ir ožka“ ir parodė, kad vilkas gali būti geras kai mandagiai ir pagarbiai su juo bendrauji. Na, o renginio pabaigą vainikavo bendra darželinukų ir mokinių kūrybinė piešimo užduotis „Draugystės šalys“, kurioje pavaizdavo kaip atrodo draugiškumas. Mokytoja metodininkė Jadvyga Grigienė su savo auklėtiniais visiems susirinkusiems padovanojo atvirukus su žodžiais „Svajonės ir Draugystė pas Tave jausmų tiltais atbėga...“. Galiausiai, vaikai įtikino ponią Skrybėliuotę, kad  be gerų ir draugiškų kaimynų būtų liūdna gyventi.

Ačiū visiems buvusiems drauge! Tikimės, kad bendros veiklos padėjo vaikams suprasti, kaip svarbu turėti draugą, kaip reikia susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kuo galima pradžiuginti draugą bei kaimyną.

Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelio-darželio

socialinė pedagogė Božena Butkevič

 


TARPTAUTINĖ  TOLERANCIJOS DIENA VILNIAUs RAJONO FERDINANDO RUŠČICO GIMNAZIJOJE

2019-12-05

Lapkričio 16 d. Rudaminos F. Ruščico gimnazijoje buvo paminėta Tarptautinė tolerancijos diena. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – švyturys. Švyturys rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Taip ir tolerancija reiškia pakantumą, skiepija žmonėse gebėjimą sugyventi taikiai, priimti kitokį žmogų, gerbti kitokius požiūrius ir saviraišką. Kaip švyturys reiškią saugų kelią laivams, taip ir tolerancija reiškią pakantumą, gebėjimą gerbti kitą nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybių, rasių, tikėjimų.

Su vyresniųjų klasių mokiniais istorijos mokytojas Miroslav Matulianec aptarė istorinius įvykius, analizavo, kaip kurstomas nepakantumas kitokiam: gabesniam, kilusiam iš nepasiturinčios šeimos, neįgaliam, kitataučiui, turinčiam savo nuomonę ar kitokį požiūrį į gyvenimą - daug kas gali paskatinti didžiulį priešiškumą. Kalbėta apie tolerancijos ribas ir tai, kad toleravimas negali virsti abejingumu, tolerancija yra mūsų pačių rankose. Buvo rodomas filmas ir pateiktys tolerancijos tema. Per istorijos, etikos, pilietiškumo pagrindų pamokas mokiniai analizavo tolerancijos ir netolerancijos temą, svarstė, kaip nuo žodžių gali būti pereinama prie darbų.
                     Su jaunesniais mokiniais psichologė Evelina Vaitkevičienė, socialinė pedagogė Kristina Krepštul, specialioji pedagogė Tatjana Lozovaja aptarė nepakantumo, netolerancijos atvejus gimnazijoje, klasėje. Kuo anksčiau mokiniai žinos ir supras žodžio „tolerancija“ reikšmę, tuo daugiau pakantumo bei supratimo bus mūsų visuomenėje. Visa gimnazijos bendruomenė kartu su dailės mokytojais Renata Utovka, Aleksandru Subotkevič ir klasių vadovais kūrė aplikacijas, piešinius su tolerancijos simboliu.

                     Technologijų mokytoja Irena Lesnevska, socialinė pedagogė Svetlana Juodelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Miroslava Klim su 5- IVG klasių mokiniais ir klasių vadovais organizavo gerumo ir tolerancijos akciją „Tolerancijos pyragas“. Kiekviena klasė kepė pyragus, kuriuos pardavinėjo akcijos metu.  Pinigai, surinkti už parduotus kepinius, bus paaukoti statomam vaikų hospisui Vilniuje. 

Nuoširdus AČIŪ visiems, prisidėjusiems prie akcijos, prie Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimo. 

Vilniaus r. Rudaminos F. Ruščico gimnazijos 

socialinė pedagogė metodininkė S. Juodelienė 


Vilniaus rajono bendrojo ugdymo švietimo įstaigų IG-IVG (9-12) klasių mokinių konferencija „Man visi geri ir visus myliu“, skirta 150-osioms Juozo Tumo-Vaižganto gimimo metinėms ir Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti

       

       2019-11-13

        Lapkričio 8 dieną Rukainių bendruomenės centre vyko Vilniaus rajono bendrojo ugdymo švietimo įstaigų IG-IVG (9-12) klasių mokinių konferencija „Man visi geri ir visus myliu“ (Vaižgantas). Šiais metais ji buvo skirta 150-osioms Juozo Tumo-Vaižganto gimimo metinėms ir Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti. Joje buvo siekiama integruoti mokinių lietuvių kalbos ir literatūros žinias bei socialinį-pilietinį ugdymą. Konferencijos tikslai – aptarti Juozo Tumo-Vaižganto darbų ir idėjų aktualumą šiandienos mokyklai, visuomenei; ugdyti toleranciją dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, socialinės padėties, negalios, tikėjimo, įsitikinimų ar kt. pažiūrų.

          Konferencijoje dalyvavo Vilniaus rajono bendrojo ugdymo švietimo įstaigų IG–IVG (9-12) klasių mokiniai, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, socialiniai pedagogai ir kt. mokytojos (Šumsko ir Pakenės Česlovo Milošo pagrindinių mokyklų, Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko, Kalvelių Stanislavo Moniuškos, Avižienių, Mickūnų, Paberžės šv. Stanislavo Kostkos, Marijampolio Meilės Lukšienės, Rukainių gimnazijų). Konferencijos dalyviai, remdamiesi Vaižganto citata „Man visi geri ir visus myliu“, formulavo savo pranešimų temas. Džiugu, kad konferencijoje didelis dėmesys buvo skirtas ir Tolerancijos dienai. 2019 metų idėja – Tolerancijos švyturys. Kaip simbolis jis reiškia pagalbą, nes rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Tad pranešėjai pasakojo apie gražiausią ir giliausią jausmą žmogaus gyvenime, dalijosi mintimis, kaip mylėti visus ir nepamiršti savęs, kuo Vaižgantas yra aktualus šiandien.

         Konferencijos organizatorės (Rukainių gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Oksana Aleknavičius ir Lilija Jeremejeva, socialinė pedagogė Jovita Gilevič) dėkoja visiems dalyvavusiems, kurie susirinko pasidalyti patirtimi ir aptarti aktualius jiems klausimus bendraudami neformalioje aplinkoje. Mokytojos tikisi, kad šioje konferencijoje kiekvienas rado atsakymą į klausimus, kas yra pakantumas, kokių pasitaiko netolerancijos atvejų mokykloje, klasėje, kur yra tolerancijos ribos, kas yra abejingumas, ar dar yra tokių gerų, nuoširdžių, galinčių visada padėti žmonių, Vaižganto žodžiais tariant, „deimančiukų“, mūsų dienomis.MAIŠIAGALOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE STARTAVO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA

 

 

2019-11-06

Spalį Maišiagalos lopšelyje-darželyje startavo Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, kurios tikslas – pagal vystymosi sritis (savimonė, priklausymas grupei, poreikiai, teisės ir atsakomybė, kasdienės situacijos, rizikos situacijos) ugdyti vaikų įgūdžius, atitinkančius to amžiaus vaikų gyvenimo ypatumus, poreikius, dažnai kylančias problemas, sunkumus ir padedančius pasirengti ateityje savarankiškam gyvenimui. Programos užsiėmimai, trunkantys po 10-20 min., vykdomi ,,Drugelių” ir ,,Nykštukų” grupėse pagal sudarytą planą. Programos vykdytoja – socialinė pedagogė Celina. Tikimasi, kad, įgyvendinus programą, vaikai pozityviai elgsis kasdieniame gyvenime ir laikysis sveiko gyvenimo būdo.

Spalio 31 d. ugdytiniai dalyvavo pirmajame užsiėmime tema ,,Savimonė” – mokėsi pažinti savo jausmus bei rūpintis savo kūnu ir gera savijauta. 

Vilniaus r. Maišiagalos lopšelio-darželio

 

socialinė pedagogė C. Buinovska

 


Mokinių vasaros poilsio stovykla  „Atverk duris vasarai“ Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje

2019-07-15

Mokinių vasaros stovykla - tai puikus pasirinkimas gerai praleisti laiką su bendraamžiais. Birželio 25 – liepos 2 dienomis Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje buvo organizuota pažintinė, kūrybinė, meninė bei sportinė stovykla mokiniams „Atverk duris vasarai“. Stovyklos metu jaunieji stovyklautojai prasmingai ir turiningai leido laisvalaikį gimnazijoje ir už jos ribų: demonstravo savo sportinius ir kūrybinius gebėjimus.

Stovyklos metu mokiniai keliavo į Anykščius, Druskininkus, Molėtus. Edukacinių išvykų metu stovyklautojai mokėsi kepti duoną ir šakočius, lipdyti molinius puodus, kopė į Anykščių lajų tako ir Mindūnų apžvalgos bokštus, aplankė Molėtų skulptūrų parką. Grūto parke patyrė daug įdomių nuotykių. Šakočių muziejuje turėjo galimybę pamatyti patį didžiausią šakotį iškepta Lietuvoje. Taip pat aplankė ir vienintelį Pabaltijo šalyse esantį Arklio muziejų.

Gimnazijoje vykusių veiklų metu mokiniai mokėsi socialinių bei gyvenimo įgūdžių. Kūrybinių užsiėmimų metu mokiniai gamino vėjo malūnėlius, kuriais buvo papuoštas gimnazijos kiemas. Iš gamtinių medžiagų kūrė mandalas. Mokiniams labai patiko bendros veiklos su Marijampolio lopšelio-darželio auklėtiniais, kurių metu mokėsi įvairių lietuvių liaudies žaidimų ir dainų.

 Paskutiniąją stovyklos dieną mokiniai lankėsi Migūnų parke kuriame grožėjosi jo gamta, maudėsi, juokavo, žaidė judrius žaidimus. Visi drauge aptarė stovyklos veiklas, dalijosi įspūdžiais. Mokiniai buvo apdovanoti padėkomis, atminimo dovanėlėmis. Atsisveikindami su stovykla, stovyklautojai padėkojo stovykloje dirbusioms vadovėms už įdomiai ir įsimintinai kartu praleistas dienas. Tikimės, jog stovyklautojai dar ilgai su savimi nešiosis stovyklos “Atverk duris vasarai” prisiminimus! :) Iki susitikimo kitais metais!

                                             Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos socialinė pedagogė Renata Radivilovič, 

                                               bibliotekininkė Daiva Rodevičienė

Vaikų vasaros stovykla Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijoje „Vasaros viltys 2019“

 

2019-06-25

Stovyklų nauda vaikams neabejotina – lavinami bendravimo įgūdžiai, smagiai leidžiamas laikas gryname ore, organizuojamos aktyvios pramogos bei edukacinės veiklos, laukia nauji draugai bei neišdildomi įspūdžiai.

Vaikų vasaros dienos stovykla Rudaminos F. Ruščico gimnazijoje – tai kiekvieną dieną įgyjama  nauja patirtis,  ugdomas vaikų kūrybiškumas, sporto varžybos, organizuojamos ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai ir pokalbiai-diskusijos. Plėsdami akiratį vaikai aplankė Vilniaus universiteto Botanikos sodą, Žaislų muziejų, Kino teatrą,  dalyvavo edukacinėse programose, žaidė, lankė praktinius-edukacinius  užsiėmimus.

Mūsų tikslas – plėtoti vaikų  socializacijos galimybes vasaros atostogų metu. Svarbiausi vasaros stovyklos uždaviniai:

1. Populiarinti užsiėmimus gryname ore;

2. Skatinti sporto užsiėmimus gimnazijoje;

3. Lavinti kūrybiškumą, kritinį mąstymą;

4. Sudaryti sąlygas turiningai edukacinei veiklai vaikų  vasaros poilsio metu;

5. Atskleisti vaiko gebėjimus, lavinti vaizduotę, plėsti akiratį.

Stovykloje dalyvavo 7-10 metų vaikai, kurie buvo smalsūs, drąsūs  bei geros nuotaikos.

                     Vasaros stovykla truko 5 dienas, visi dalyviai nuoširdžiai bendravo, sportavo, piešė, žaidė, dainavo, lipdė, kūrė, šoko, vaidino.

                    Stovykloje  buvo organizuojamos   sveiko gyvenimo būdo pamokėlės, judrūs komandiniai žaidimai su taktinėmis užduotimis,lavinamieji edukaciniai užsiėmimai. Vaikai susipažino su sveiko gyvenimo  principais, susidraugavo, tapo atviresni, atsiskleidė jų talentai.

Dėkojame visiems mokytojams, specialistams, organizatoriams už suteiktą galimybę vaikams atskleisti savo talentus,už galimybę puikiai ir turiningai  praleisti laiką.

 

Vilniaus r. Ferdinando Ruščico gimnazijos 

 

socialinės pedagogės Svetlana Juodelienė ir Kristina Krepštul

 


Pasaulinė autizmo diena - balandžio 2-oji

2019-04-02

Supratimo medis –Autizmo supratimo dienos simbolis

Balandžio 2-oji – Autizmo supratimo diena. Kaip vaikų ugdytojai, prisiimdami atsakomybę už tolerantiškos asmenybės ugdymą, šiandien dalyvavome Lietuvos autizmo asociacijos ,,Lietaus vaikai” organizuojamoje unikalioje akcijoje ir lopšelio-darželio kieme pasodinome supratimo medį, kuris mums visiems bylos apie išmintį, bendrystę ir viltį.

Akcijos metu ugdytiniai suprato, kad visi mus supantys žmonės yra skirtingi ir juos reikia priimti tokius, kokie jie yra. 

Drzewko zrozumienia – symbolem Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 

2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, dlatego dzisiaj, w znak solidarności na terytorium przedszkola posadziliśmy drzewko zrozumienia, które dla nas wszystkich będzie źródłem wyrozumiałości, jedności i nadziei.

Podczas tej akcji dzieci zrozumiały, że wśród nas są różne osoby i wszystkich trzeba przyjąć takimi, jakimi są.

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio - darželio

socialinė pedagogė Celina Buinovska


Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2019

     2019-03-05

    

     Šiemet minimas „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ dešimtmetis. Šios akcijos organizatorius „Vaikų linija“ nusprendė šią iniciatyvą transformuoti,išplėsti ir pakviesti visus, norinčius stabdyti patyčias ir kitokį skaudinimą, savo veiklomis ir idėjomis jungtis prie Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ.

Daugiau informacijos: https://www.bepatyciu.lt/samoningumo-didinimo-menuo-be-patyciu-2019/

 

Rekomendacijos siūlomoms veikloms:

Download
2_Samoningumo didinimo menuo_Be Patyciu
Adobe Acrobat Document 861.0 KB
Download
1_Samoningumo didinimo menuo_Be Patyciu
Adobe Acrobat Document 785.6 KB

Vilniaus rajono socialinių pedagogų ir VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos atstovų susitikimas. Pasidalijimas gerąja patirtimi

     2019-02-28

     Š. m. vasario 21 d. Vilniaus rajono savivaldybėje vyko kiek neįprastas Vilniaus rajono socialinių pedagogų susirinkimas, kuriame taip pat dalyvavo Vilniaus rajono Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Juliana Lipinska, Švietimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Purpurovič, svečiai iš VšĮ VRCP – Psichikos sveikatos centro vyr. soc. darbuotoja Janina Šokaitienė ir socialinė darbuotoja Lalita Letkauskaitė bei Greitosios medicinos pagalbos (GMP) skyriaus atstovas Mindaugas Maslauskas.

     Janina Šokaitienė kartu su Lalita Letkauskaite palietė vieną opiausių šių dienų problemų – savižudybes. ES statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, tarp Europos Sąjungos (ES) šalių didžiausias savižudybių procentas fiksuojamas Lietuvoje, o mažiausiais – Graikijoje ir Kipre. Šiais duomenimis, Lietuvoje 100 000 gyventojų tenka 32 savižudybės ir ji gerokai lenkia kitas šalis.

Susirinkimo dalyviai mokėsi atpažinti apie savižudybę galvojančių asmenų duodamus vienokius ar kitokius ženklus aplinkiniams, kuriuos atpažinus galima būtų išgelbėti gyvybę. Taip pat sužinojo, kad iškilus savižudybės rizikai labai svarbu dalintis atsakomybe – t.y. pastebėti, išklausyti, tuomet perduoti tam, kas gali suteikti pagalbą. Kadangi vienas žmogus, ypač jei jis ne specialistas, gali nepajėgti apsaugoti apie savižudybę galvojantį žmogų. Susirinkimo dalyviai, socialiniai pedagogai, galėjo save išbandyti praktinėse situacijose, bandant atpažinti savižudybės riziką ir suteikti pirmąją pagalbą apie savižudybę galvojančiam asmeniui. Specialistė J. Šokaitienė kvietė bendradarbiauti ir esant reikalui kreiptis pagalbos į Vilniaus rajono psichikos sveikatos centrą. 

Atstovas iš Greitosios medicinos pagalbos (GMP) skyriaus Mindaugas Maslauskas papasakojo apie žmogaus gaivinimo procedūrą, pamokė kaip teisingai atlikti pirmosios pagalbos veiksmus, pateikė praktinį žmogaus gaivinimo pavyzdį. Paaiškino, kad pirmosios pagalbos veiksmus turėtų mokėti teisingai atlikti kiekvienas iš mūsų, nes šių įgūdžių gali prireikti bet kur ir bet kada – kolegai, praeiviui, ar artimajam.

     Susirinkimo metu savo gerąja darbo patirtimi pasidalijo Pagirių „Pėledžiukas“ vaikų darželio vyresnioji socialinė pedagogė I. Turbinova, kuri pristatė savo pranešimo tema: Socialinio pedagogo gerosios patirties sklaida dirbant vaikų darželyje. Pranešimas buvo aktualus ir naudingas. Specialistė pasidalijo savo naudojamais darbo metodais, organizuojamomis veiklomis, patirtimi dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Specialistai gavo rekomendacijų bei pasisėmė naujų idėjų, kurias galės pritaikyti savo darbe.

Socialinių pedagogų susirinkimo medžiaga


Prevencinė paskaita Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželyje ,,Saugus elgesys ant ledo”

2019-01-10

Sausio 10 dieną Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio ,,Drugelių” ir ,,Nykštukų” grupių ugdytiniai išklausė prevencinę paskaitą tema ,,Saugus elgesys ant ledo”. Ugdytiniai sužinojo, kokie pavojai lauke jų tyko žiemą ir susipažino su saugaus elgesio ant ledo taisyklėmis.

 

Vilniaus r. Maišiagalos lopšelio-darželio

socialinė pedagogė C. Buinovska

 


Vilniaus r. švietimo įstaigų gerumo akcija "Gerumas mus vienija"

2018-12-12

Vilniaus r. pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Vilniaus r. švietimo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio nariais organizuoja

Vilniaus r. švietimo įstaigų gerumo akciją " Gerumas mus vienija".

Akcija vykdoma nuo 2018 gruodžio 5 d. iki 2019 sausio 31 d.

Gerumo akcijoje kviečiami dalyvauti Vilniaus r. švietimo įstaigų pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai, auklėtojai, ugdytiniai ir kiti bendruomenės nariai.

Download
Gerumo akcijos nuostatos.jpeg
JPG Image 614.3 KB

Vilniaus r. Ferdinando Ruščico gimnazija „SOS gyvūnai“ pavergė mūsų širdį

 

                                                                                                                                                    2018-10-01
      
      Spalio 1 d. Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos mūsų gimnazijos mokiniai kartu su socialine pedagoge lankėsi „SOS gyvūnų“ prieglaudoje, įsikūrusioje Minsko plente. Akį džiugino erdvūs ir tvarkingi voljerai, apšiltinti nameliai šunims, specialiai įrengtos patalpos nusenusiems gyvūnams, kačių namai.

      Sužinojome, kad šiandien gyvūnų prieglauda gyvuoja tik geros širdies žmonių dėka: jie aukoja pinigų, perveda 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio kaip paramą „SOS gyvūnų“ prieglaudai, kad čia atsidūrę gyvūnai būtų pamaitinti, prižiūrėti, gydomi, paskiepyti. Savanoriai mato savo veiklos svarbą ir nepaiso nuomonės tų, kurie į gyvūnų globą žvelgia skeptiškai – kiekvienas pasirenka tai, kas jam atrodo prasminga.

      Savanorių komanda įdėjo daug pastangų, kol pasiekė tai, kuo šiandien gali didžiuotis. Dauguma dirbo po dvylika valandų per parą, o kartais ir paromis, kad pasiektų savo, ir dabar, nors gyvūnų turi kur kas daugiau, darbo gerokai sumažėjo. Savanoriai – tai  ištikimų bendražygių būrys, kurie savo laiką skiria beglobiams gyvūnams ir jų gerovei užtikrinti.

      Gyvūnai į prieglaudą patenka įvairiais būdais – vienus atveža šeimininkai, kurie nori atsikratyti nepageidaujamo ar sergančio augintinio, išvykstantys gyventi į užsienį žmonės atiduoda savo keturkojus tikėdamiesi, kad čia jie suras kitus namus, dėžutėse atkeliauja nepageidaujami mažyliai, kuriuos atsivedė namuose laikomi nesterilizuoti augintiniai. Kai kurie šunys čia gyvena daugelį metų, nes niekas nenori jų pasiimti. Šie senjorai čia labai mylimi ir gerbiami. Gyvendami kartu septynerius, dešimt metų savanoriai labai prie jų prisirišę. Daug gyvūnų paimta iš ten, kur jiems grėsė būti užmigdytiems. Tokių globotinių net nesiūlo atėjusiems augintinio žmonėms, mūsų krašte dar nėra įprasta pasiimti iš prieglaudos išskirtinės priežiūros reikalaujantį gyvūną. Tad jie jaukiai leidžia dienas čia –jiems pastatyti „SOS vilties apartamentai“, kuriuose įrengtos šildomos grindys, yra atskiras išėjimas į kiemelį, kur jie jaučiasi saugūs. Į Minsko plente esančią prieglaudą atkeliauja ir valkataujančių gyvūnų, apie kuriuos čia dirbantiems savanoriams praneša juos pastebėję žmonės, taip pat netinkamomis sąlygomis laikomi keturkojai. Kartais šeimininkai patys atiduoda blogai prižiūrimą gyvūną pagrasinus baudomis už netinkamą elgesį, tačiau neretai prieglaudos darbuotojams tenka gerokai pakovoti, kol išlaisvina badu marintą ar kitaip kankintą keturkojį.

      Nemažai į prieglaudą patekusių gyvūnų sėkmingai randa naujus mylinčius šeimininkus, bene kasdien vienas ar du keturkojai išvyksta į naujus namus. Žiemą šis procesas kiek sulėtėja, tačiau savanoriai su viltimi laukia pavasario, kai vėl galės į naują gyvenimą išlydėti kai kuriuos savo globotinius. Gyvūnų prieglaudos šeimininkė apgailestavo, kad kai kurie žmonių paimti gyvūnai kartais vėl grįžta atgal. Neįvertinę galimybių juos prižiūrėti, žmonės augintinius grąžina. Apmaudu, kai paėmęs mažą šuniuką asmuo po kurio laiko atveža jį atgal, nes jis užaugo ir šeimininkas su juo nesusitvarko. Būna atvejų, kai iš prieglaudos paimtas šuo grąžinamas į kitą prieglaudą. Apie visus tokius atvejus sužinoma, nes visi  gyvūnai yra ženklinti ir kitai prieglaudai atiduotas keturkojis iš karto atpažįstamas. Siekdami išvengti tokių atvejų, prieglaudos darbuotojai pradėjo taikyti bandomąjį laikotarpį: atėjusiajam ieškoti augintinio siūloma porą mėnesių laikyti pasiimtą šunį ar katę, įvertinti, kaip jie prisitaiko prie šeimininkų, ir tada priimti galutinį sprendimą.

      Prieglaudoje yra klinikos patalpos. Visi į prieglaudą patekę gyvūnai pirmiausia apžiūrimi veterinarų, „SOS gyvūnai“ bendradarbiauja su keletu klinikų. Jeigu šuo ar katė turi sveikatos problemų, jis gydomas, vėliau skiepijamas ir būtinai sterilizuojamas. Visiems globotiniams po oda implantuojamas atpažinimo lustas.

      Džiugu, kad mūsų gimnazijoje labai daug žmonių, kuriems rūpi gyvūnai, dėl jų skauda širdį, todėl dauguma neliko abejingi, pasirūpino prieglaudos gyventojais. Visiems, prisidėjusiems prie akcijos, nuoširdus „AČIŪ“. 

 

 Vilniaus r. Ferdinando Ruščico gimnazijos 

 

socialinė pedagogė Svetlana Juodelienė


Vaikų vasaros stovykla „Vasaros viltys 2018“ Vilniaus r. Ferdinando Ruščico gimnazijoje

 

2018-06-21 

Stovyklos šūkis:

 „Sportiškas, sveikas, mėgstantis šokti ir sportuoti žmogus– tai AŠ!“

Mūsų tikslas – plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes vasaros atostogų metu.

Svarbiausi vasaros stovyklos uždaviniai:

1. Populiarinti užsiėmimus gryname ore;

2. Skatinti kūno kultūros ir sporto užsiėmimus gimnazijoje;

3. Įtraukti vaikus ir jaunimą dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje, siūlyti įvairius veiklos būdus, tenkinti saviraiškos poreikius;

4. Sudaryti sąlygas turiningai edukacinei veiklai vaikų ir jaunimo vasaros poilsio metu;

5. Atskleisti vaiko gebėjimus, lavinti vaizduotę, plėsti kūrybinį akiratį.

Stovyklų nauda vaikams neabejotina – lavinami bendravimo įgūdžiai, smagiai leidžiamas laikas gryname ore, organizuojamos aktyvios pramogos bei edukacinės veiklos, laukia nauji draugai bei neišdildomi įspūdžiai.

Vaikų vasaros dienos stovykla Rudaminos F. Ruščico gimnazijoje – tai kiekvieną dieną įgyjama  nauja patirtis,  ugdomas vaikų kūrybiškumas, rengiamos šokių, meno bei muzikos

pamokėlės, sporto varžybos, organizuojamos ekskursijos, žygiai, edukaciniai užsiėmimai ir pokalbiai. Plėsdami akiratį vaikai aplankė Vilniaus universiteto Botanikos sodą, V. Sirokomlės muziejų, Dinozaurų parką, dalyvavo edukacinėse programose, žaidė, lankė šokių užsiėmimus.

Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos mokiniai žino, kad šokiai  ir sportas - tai sveikata. Mums patinka šokti, sportuoti, jaustis gerai, taip susipažįstame su sveiku gyvenimo būdu.

Stovykloje dalyvavo 7-12 metų vaikai, kurie su savimi atsinešė didelį turtą: smalsumą, norą veikti, drąsą bei gerą nuotaiką. Sporto užsiėmimai buvo organizuojami puikiame  gimnazijos stadione ir sporto salėje. Šokių užsiėmimai vyko choreografijos salėje bei aktų salėje.

           Vasaros stovykla truko 5 dienas, visi dalyviai nuoširdžiai bendravo, sportavo, piešė, žaidė, dainavo, lipdė, kūrė, šoko, vaidino. Stovykloje vyko akcijos, buvo organizuojamos   sveiko gyvenimo būdo pamokėlės, mėgstamų sporto šakų varžybos ir judrūs komandiniai žaidimai su taktinėmis užduotimis. Vaikai sustiprėjo, susipažino su sveiko gyvenimo būdo principais, susidraugavo, tapo atviresni, atsiskleidė jų talentai.

Dėkojame visiems mokytojams, specialistams, organizatoriams už suteiktą galimybę vaikams atskleisti savo talentus, linksmai pramogauti, judėti, sportuoti bei šokti.

  

Vilniaus r. Ferdinando Ruščico gimnazijos 

 

socialinė pedagogė Svetlana Juodelienė


Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaikas. Šeima. Mokykla“

2018-05-22


          Gegužės 15 d., Tarptautinės šeimos dienos proga,  Vilniaus rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaikas. Šeima. Mokykla“. Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos kartu su Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų socialinių pedagogų metodiniu būreliu organizuotas renginys buvo skirtas stiprinti šeimos, ugdymo įstaigų ir kitų institucijų bendradarbiavimo ryšius, prisidedant prie geresnių mokinių mokymosi rezultatų bei sėkmingos vaikų socializacijos.

     Konferencijoje dalyvavo gausus pranešėjų ir dalyvių skaičius. Visus susirinkusius su Tarptautine šeimos švente pasveikino bei konferencijoje sudalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robert Komarovski bei Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova. Su Tarptautine šeimos švente visus susirinkusius pasveikino bei nuotaikingą muzikinį pasirodymą padovanojo atvykusieji Vilniaus rajono Nemenčinės vaikų darželio mažieji artistai.

       Po iškilmingo konferencijos atidarymo, atvykusieji pranešėjai pristatė aktualias temas, susijusias su ugdymo įstaigos ir šeimos sąveika. Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos pirmininkė Auksė Petraškevičiūtė savo pranešimu akcentavo socioedukacinės pagalbos svarbą vaiko saugumui. Apie reikšmingą socialinio pedagogo vaidmenį vaiko socializacijos procese kalbėjo Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų socialinių pedagogo metodinio būrelio pirmininkė, Nemenčinės Gedimino gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Natalija Kriaučiūnienė bei Nemenčinės vaikų darželio socialinė pedagogė Ilona Komarovska. Vilniaus rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Juliana Lipinskaja pristatė Vilniaus rajone teikiamas koordinuotas švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams ir jų tėvams.

      Konferencijos metu buvo pabrėžta, kad mokytojai siekdami visapusiškai ugdyti jaunąją asmenybę, turi nuolat bendrauti ir bendradarbiauti ne tik su mokiniu, bet ir su jo šeima. Savo įžvalgomis ir teikiamomis paslaugomis apie mokyklos ir šeimos santykių svarbą pasidalijo „Vaikų ir paauglių socialinio centras“ direktorė Jurgita Pukienė. VšĮ biuro „Pactum“ vadovė, mediatorė Odeta Intė pristatė darbo su šeimomis galimybes bei vaiko ir šeimos konsultavimo svarbą.

      Konferencijos metu taip pat buvo kalbėta apie pagalbos teikimą ir efektyvumą dirbant komandoje. Vilniaus centrinės poliklinikos psichikos sveikatos centro vyresnioji socialinė darbuotoja, prevencinių projektų rengėja ir vadovė Janina Šokaitienė pranešimo metu akcentavo, kad specialistų komandos kompetencija ir budrumas – tai vaikų sveikos aplinkos indikatorius. Apie prevencinių programų taikymą mokyklose, jų naudą ir poveikį kalbėjo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologė Kristina Ignatavičienė. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcinio centro socialinė pedagogė Sigita Davidonienė konferencijos metu apžvelgė su tėvais ir globos namuose gyvenančių 5-8 klasių mokinių adaptaciją bendrojo ugdymo mokykloje. Konferencijoje savo įžvalgomis apie socialinę ir psichologinę svarbą vaiko ugdyme pasidalino ir Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič, kuris apibendrino ir uždarė konferenciją.

    Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos pabaigoje visi dalyviai padėkojo pranešėjams už suteiktas žinias, kurios bus naudingos profesinėje veikloje.

 

Konferencijos pranešimus galite rasti čia: METODINĖ MEDŽIAGA

 

Daugiau nuotraukų iš konferencijos rasite: GALERIJOJE

 

       Tėvų įsitraukimas į ugdymo procesą

         Galima teigti, kad tėvų domėjimasis vaikų veikla skatina motyvaciją labiau įsitraukti į ugdymo(si) procesą. Vaikai tampa veiklesni, smalsesni, o tai tiesiogiai susiję su geresniais jų pasiekimais. Aktyvus tėvų dalyvavimas vaikų ugdyme(si) teigiamai veikia vaikų savivertę ir skatina pasitikėjimą savimi. Tėvai, dalyvaudami vaikų ugdyme, įgyja žinių apie vaikų gebėjimus, ugdomas kompetencijas, susipažįsta su įstaigos aplinka. Tai skatina tėvus rūpintis tuo, ką reiškia „ugdymas, orientuotas į vaiką“, vaiko individualumu, pomėgiais; svarbu, kad kiekvienas vaikas ugdymo įstaigoje jaustųsi gerai ir saugiai.

       Video medžiaga buvo pristatyta konferencijos dalyviams. Filmuotoje medžiagoje  kalbiname Vilniaus r. ugdymo įstaigų tėvus, klausdami jų nuomonės, apie įsitraukimo į ugdymo procesą naudą. 

 


Download
Konferencijos programa
KONFERENCIJOS PROGRAMA pdf.pdf
Adobe Acrobat Document 490.7 KB

 

Kviečiame dalyvauti respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikas. Šeima. Mokykla“

 

2018-04-17

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būreliu 2018 m. gegužės 15 d. maloniai kviečia dalyvauti respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikas. Šeima. Mokykla“, skirtoje paminėti Tarptautinę šeimos dieną.

 

Konferencijos tikslas – stiprinti šeimos, ugdymo įstaigų ir kitų institucijų bendradarbiavimo ryšius, dalytis patirtimi ir idėjomis apie veiksmingus bendradarbiavimo būdus, padedančius siekti geresnių mokinių mokymosi rezultatų ir lemiančius sėkmingą vaikų socializaciją.

 

Konferencijos metu bus nagrinėjamos temos, susijusios su ugdymo įstaigos ir šeimos sąveika, kokybiško šių dviejų ir kitų institucijų bendravimo ir bendradarbiavimo svarba. Taip pat bus skiriamas dėmesys tėvų pedagoginio švietimo svarbai, lemiančiai vaikų socializacijos ir ugdymo(si) sėkmę. Vienam pedagogui būna sudėtinga ir neįmanoma išspręsti kai kurias situacijas. Todėl bus kalbama apie tai, kaip stiprinti pagalbos teikimą ir efektyvumą dirbant komandoje. Konferencijos metu apžvelgsime tėvų įtakos svarbą gerinant mokinio ugdymosi kokybę. Aptarsime veiksmingiausius šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo metodus ir priemones.

 

 

Konferencija vyks Vilniaus rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje (Rinktinės g. 50, Vilnius). Pradžia: 10.00 val. (registracija nuo 9.00 val.).

 

 

Renginyje kviečiami dalyvauti: švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, Vaiko gerovės komisijų pirmininkai ir nariai, švietimo pagalbos mokiniui specialistai, klasių vadovai, mokytojai, auklėtojai, seniūnijų administracijos darbuotojai, socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis ir kiti specialistai, siekiantys pagilinti žinias bendravimo ir bendradarbiavimo srityse.

 

Konferencijos dalyviams bus įteikti akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (6 ak. val.).

 

Konferencijos dalyvių maloniai prašome ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 12 d.

registruotis internetu: https://goo.gl/byo4LE.

Download
Konferencijos nuostatai
Konferencijos nuostatai.pdf
Adobe Acrobat Document 134.1 KB

Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ Rudaminos F. Ruščico gimnazijoje 

 

Negalima tiksliai nustatyti akimirkos, kada atsiranda draugystė.

        Kaip indą pripildant lašas po lašo, pagaliau vienas lašas priverčia

                                       tekėti per viršų, taip ir mielaširdysčių sraute viena jų

                                                          galiausiai perpildo širdį.

(Škotų teisininkas ir rašytojas James Boswell)

 

 2018-03-30

Trečioji kovo savaitė visoje Lietuvoje – „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, į kurią įsitraukė ir Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos bendruomenė. Šių metų „Savaitės be patyčių“ šūkis - „Kurią pusę pasirinksi tu?“. ,,Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ- 2018“ tikslas – keisti visuomenės nuostatas iš palankių patyčioms į nepalankias. Ši akcija mums dar kartą priminė, kad  visuomenėje patyčių reiškinys yra vis dar aktuali ir opi problema, kurią turime spręsti visi kartu bendromis jėgomis.

Dar kartą gimnazijos bendruomenė susitelkė prieš bet kokį smurto reiškinį. Gimnazijos koridoriai buvo  dekoruoti stilizuotomis pėdutėmis „Draugystės pėdutės“, kurias pagamino mokiniai kartu su dailės mokytoja R. Utovka.

Akcija „Nusišypsok ir apsikabink“ pradžiugino visą bendruomenę. Visą dieną vaikai šoko, linksminosi su klounais iš I-II Ga klasės. Labai gera pajusti draugo apkabinimą, nusišypsoti ir pajusti šypseną, skirtą tau. Supratome, kokie draugiški mūsų vaikai ir mokytojai. Kartais mums trūksta šilumos ir draugiško apsikabinimo. Kartais mes visi pasijuntame maži ir bejėgiai prieš pagundų, vienatvės ar pykčio srautą... Kartais atrodo, kad nieko negalime pakeisti... Bet pabandyti visada verta! Mes nė vienas nenorime likti vienišas, tad reikia pastebėti liūdintį, paliktą, nuskriaustą, išgirsti pagalbos prašantįjį ir jam padėti. Vaikai dažnai jaučiasi vieniši, nereikalingi, silpni, bet tiktai ne mūsų gimnazijoje, nes čia gyvena meilė ir draugystė, gerbiamas kiekvienas bendruomenės narys, visi supranta vienas kitą, bendrauja, padeda spręsti problemas, nėra smurto ir pykčio, visi skirtingi, tačiau lygūs. Nuo šiltų apsikabinimų visų širdelės tapo pilnos šilumos ir meilės.

Klasių valandėlių metu klasių vadovai kalbėjo apie tai, kur kreiptis pagalbos, jei susidūrėme su patyčiomis, jei patyrėme smurtą, kaip draugauti ir rasti gerų draugų. Užsiėmimus 6 klasių mokiniams „Jei susidūrei su patyčiomis...“, 5 klasių mokiniams „Draugystės arbata“ ir „Draugystės pamokas“ 3-4 kl. mokiniams vedė socialinės pedagogės S. Juodelienė, K. Krepštul, psichologė E. Vaitkevičienė, sveikatos priežiūros specialistė N. Dovkša.

Sporto varžybas „Draugystė veža“ 1-4 klasių mokiniams organizavo kūno kultūros mokytoja V. Vaidak.

Tradicinis apskritasis stalas „Mano svajonių  gimnazija – gimnazija be smurto“ sujungė  gimnazijos administraciją, Mokinių tarybos narius, Rudaminos seniūnijos atstovus, dalyvauti pokalbyje atvyko Rudaminos Kultūros centro direktorė.

Veiksmo savaitės renginiai tęsis ir po atostogų: saugi ir draugiška bendruomenė yra kuriama nuolat. Mokiniai, grįžę po atostogų, bus vaišinami draugystės arbata, rašys linkėjimus draugams, mokytojams ir mokyklai. Parašytus linkėjimus kabinsime ant „Draugystės medžio“.

„Veiksmo savaitės be patyčių“ renginiai tęsiami iki mokslo metų pabaigos.

 

Vilniaus r. Ferdinando Ruščico gimnazijos 

 

socialinė pedagogė Svetlana Juodelienė


"Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ" Šumsko pagrindinėje mokykloje 

2018-03-30

 

Šių metų kovo 19 – 23 dienomis mūsų mokykla, kaip ir dauguma Lietuvos mokyklų, dalyvavo VšĮ „Vaikų linijos“ inicijuotoje visuotinėje akcijoje „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018″.

Šiais metais skyrėme daugiau dėmesio draugystės temai. Akcijos metu buvo raginama visais įmanomais būdais atkreipti dėmesį į patyčių problemą bei skatinti pagarbius ir draugiškus santykius. Visose klasėse buvo organizuojami užsiėmimai apie draugystę, apie tai kaip atpažinti patyčias ir padėti draugui, kaip tapti geru draugu.  Vaikai padarė „draugystės skėtį“, ant kurio užrašė savo mintis apie tai , kas stiprina draugystę ir tai,  kas trukdo draugystei.

Vyresnių klasių mokiniai paruošė eilėraščių parodą apie draugystę „Tau, drauge“.  Kiekvienas galėjo parašyti jam patinkančias  eiles ar svarbias mintis.

Labai džiaugiamės, kad galėjome pasidalinti su mokiniais, tėvais ir mokytojais, Vaikų linijos parengta metodine medžiaga. Akcijos metu vaikams išdalinti lankstinukai  ir kišeninės kortelės. Visiems tėvams išsiųsti lankstinukai  „Ar mano vaikas tyčiojasi? Patiria patyčias? Stebi jas?“.  Taip pat pedagogams paruošti lankstinukai „Patyčių prevencija mokykloje: kiekvieno darbuotojo atsakomybė“.

Akcijos metu mokiniai stengėsi būti draugiški, padėti vieni kitiems. 

 

Vilniaus r. Šumsko pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė

Natalija Piskligina-Marcinkevič


 ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ" Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje

 

2018-03-27

Saugios ugdymo (-si) aplinkos kūrimas bei patyčių ir smurto prevencija – vienas iš veiklos prioritetų, kuriuos Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis išsikėlė 2017–2018 m. m. Nepalaikydami patyčių ir siekdami užkirsti joms kelią dalyvavome ,,Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 2018“.

Visi bendruomenės nariai nuo pirmadienio iki penktadienio segėjo emblemas ,,Be patyčių“. Vaikų grupėse ugdomųjų veiklų metu buvo ugdomas vaikų pakantumas kitiems, kalbama draugystės tema, su vaikais analizuojami įvairūs patyčių atvejai ir pan., o tėvams ir įstaigos darbuotojams parengti stendiniai pranešimai patyčių prevencijos tema.

Vaikų grupės visą savaitę dirbo pagal socialinės pedagogės parengtą ir Vaiko gerovės komisijos pritartą prevencinių veiklų kalendorių: pirmadienį kiekviena vaikų grupė susikūrė savo grupės pageidautino draugiško elgesio ir nepageidautino elgesio taisykles, vaikai patys aktyviai dalyvavo šių taisyklių kūrime ir pasižadėjo jų laikytis. Antradienį socialinė pedagogė pristatė lopšelio-darželio pedagogams ir techninio personalo darbuotojams pranešimą ,,Patyčios. Patyčių prevencija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“. Trečiadienį ikimokyklinio amžiaus vaikai dalyvavo edukaciniame užsiėmime VKEM filialo Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejuje Maišiagaloje. Ketvirtadienį ugdytiniai įvairiomis priemonėmis piešė savo draugą ir apie jį pasakojo savo grupės draugams, o penktadienį vaikai iš namų į grupę atsinešę savo mėgstamą žaislą mokėsi juo dalintis su kitais grupės draugais.

                    Tikimės, kad organizavę šias veiklas bent kiek prisidėjome prie patyčių atvejų mažinimo, ir užtikriname šių veiklų tęstinumą.

Taip pat turėjome galimybę dalyvauti Lietuvos vaikų ir jaunimo centro akcijos ,,Užkrėsk gerumu“ baigiamajame renginyje, kuris taip pat yra ,,Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018“ dalis.

 

,,Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018“ tikslas – keisti visuomenės nuostatas iš palankių patyčioms į nepalankias. Ši akcija mums visiems dar kartą priminė, kad  mūsų visuomenėje patyčių reiškinys yra vis dar aktualus ir opus klausimas, kurį turime spręsti visi kartu bendromis jėgomis!

 

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio

socialinė pedagogė C. Buinovska


 

Vilniaus r. švietimo įstaigų gerumo akcija „Gerumas mus vienija“

 

2018-03-06

Vilniaus r. pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Vilniaus r. švietimo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio nariais: I. Komarovska, N. Kriaučiūniene, E. Makarova, J. Gilevič organizavo Vilniaus r. švietimo įstaigų gerumo akciją „Gerumas mus vienija“. Akcijos metu ugdėme bei skatinome tarpusavio supratimą, toleranciją, puoselėjome gerumo vertę, pilietinę drąsą ir iniciatyvą, dalinomės geromis idėjomis ir darbais su kitais.

Akcija buvo vykdoma nuo 2018 m. sausio 2 d. iki vasario 28 d. Akcijoje dalyvavo Vilniaus r. švietimo įstaigų pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai, auklėtojai, ugdytiniai, tėvai ir kiti bendruomenės nariai.                  

Iš viso akcijoje dalyvavo 18 ugdymo įstaigų: Maišiagalos LDK Algirdo gimnazija (atsakinga socialinė pedagogė metodininkė Aida Lukšienė), Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija (atsakinga socialinė pedagogė metodininkė Natalija Kriaučiūnienė), Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija (atsakinga socialinė pedagogė metodininkė Svetlana Juodelienė), Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija (atsakinga socialinė pedagogė Natalija Piskligina-Marcinkevič), Šumsko pagrindinė mokykla (atsakinga socialinė pedagogė Natalija Piskligina-Marcinkevič), Paberžės Šv. Stanislavo  Kostkos  gimnazija (atsakinga socialinė pedagogė Irena Macevič), Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis (atsakinga socialinė pedagogė Dalija Vasiljeva), Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla (atsakinga socialinė pedagogė Agata Jačnik), Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija (atsakinga socialinė pedagogė Diana Nikandrova), Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelis-darželis (atsakinga priešmokyklinio ugdymo pedagogė Anželika Jachimovičienė), Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis (atsakingos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir socialinė pedagogė Celina Buinovska), Paberžės ,,Verdenės" gimnazija (atsakinga socialinė pedagogė metodininkė Rima Rybakova), Skaidiškių mokykla-darželis (atsakingos socialinė pedagogė Kristina Krepštul ir  psichologė Agnieška Ragucka), Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija (atsakinga vyr. socialinė pedagogė Vitalija Jackevičienė), Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželis (atsakinga socialinė pedagogė Ilona Turbinova), Vilniaus r. Mickūnų gimnazija (atsakinga socialinė pedagogė Diana Obelian), Vilniaus r. Rukainių gimnazija (atsakingos vyr. socialinė pedagogė Jovita Gilevič ir geografijos mokytoja metodininkė Alicja Klonovska), Vilniaus r. Pagirių gimnazija (atsakinga bibliotekos darbuotoja Miglė Pieškuvienė).

 

Buvo vykdomi įvairaus pobūdžio gerumo darbai: dovanojamos dovanėles, vaikai dainavo, deklamavo eilėraščius, piešė piešinius, gamino atvirukus senyvo amžiaus žmonėms, vaikų globos namų auklėtiniams, našlaičiams, pagalbos stokojančioms asmenims, beglobiams gyvūnams ir kt.

 

Džiugina, kad prie akcijos prisijungė ne tik ugdymo įstaigos, vaikai ir jų tėveliai, bet ir  kiti bendruomenės nariai. Tikimės, kad ši akcija taps tradicija ir bus tęsiama kitais metais.

Nuoširdžiai dėkojame VISIEMS prisijungusiems prie organizuojamos gerumo akcijos, net neabejojame, kad Jūsų gerumas atnešė dalelę džiaugsmo ir laimės tiems, kuriems labiausiai Mūsų reikia.

Vilniaus r. PPT vyresnioji

socialinė pedagogė Jovita Gilevič


Gerumo akcija „GERUMAS MUS VIENIJA“  Vilniaus r. Kalvelių Stanislovo Moniuškos gimnazijoje, Šumsko pagrindinėje mokykloje

2018-01-11

             Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos mokiniai sausio mėn. dalyvavo akcijoje  „Ištiesk pagalbos ranką“. Gimnazijoje buvo renkamos piniginės aukos. Visos lėšos skirtos Pal. Kun. Mykolo Sopočkos vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis, hospiso Vilniuje įkūrimui. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie kilnaus tikslo renkant lėšas: tėvams ir mokiniams, mokytojams ir personalui.

             Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas – namai, kur vyrauja meilė, gėris ir viltis, kur ligonius apgaubia psichologų, dvasininkų, gydytojų, slaugių rūpestingumas, dvasinė ir medicininė globa. Šiuose namuose rūpinamasi ir ligonio šeima, kuri tragedijos akivaizdoje jaučiasi bejėgė ir pasimetusi. 

             Sausio 10 d. vyresnių klasių mergaitės nuvyko į Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisą, perdavė surinktas aukas, aplankė hospiso gyventojus, giedojo giesmes ir padovanojo savo rankomis pagamintus angeliukus.

Kiekviena iš mūsų suvokė pagalbos šioje srityje būtinumą. Mes žavimės drąsiais ir pasiaukojančiais žmonėmis, kurie sugeba ištobulinti kitų gyvenimą iki pat jo pabaigos, iškilmingai palydėti išeinančiuosius. 

             Dalyvaudami akcijoje „Gerumas mus vienija“ Šumsko pagrindinės mokyklos mokiniai su socialinė pedagogė, sausio 11 d. aplankė Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę.  Šia diena buvo neeilinė. Mokiniai labai ruošėsi apsilankymui ir stengėsi senolius maloniai nustebinti. Koncerto metu vaikai dainavo ir deklamavo. Pasveikino ligonius su naujais metais, linkėjo jiems stiprybės, kantrybės ir sveikatos, įteikė savo rankomis pagamintus angeliukus. 

              Pasiruošimas apsilankymui bei pats renginys suteikė galimybę skirti laiko apmąstymams, koks svarbus skirtingų kartų bendravimas ir kiek daug jis abipusiai gali suteikti. 

Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos

socialinė pedagogė Natalija Piskligina- Marcinkevič


Kalėdinė gerumo akcija “Šilumos kibirkštėlė“ Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijoje

                                                                                                                                                    2018-01-08

              Adventas – susikaupimo, laukimo ir susitaikymo metas. Maži ir dideli trokšta meilės bei šilumos. Kalėdos yra tikriausios tuomet, kai jas švenčiame dovanodami meilę tiems, kam jos labiausiai reikia. Tad gruodžio mėnesį Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos socialinė pedagogė Aida Lukšienė ir gimnazijos mokinių taryba bendruomenei pasiūlė prisijungti prie Kalėdinės akcijos „Šilumos kibirkštėlė“. Savo širdies šiluma nusprendėme pasidalinti su našlaičiais iš Vilniaus r. Geisiškių kaimo šeimos ir vaiko gerovės centro, Maišiagalos miestelio vienišais senoliais, paremti nuspręsta ir beglobių gyvūnų prieglaudą. 

          Gimnazijos bendruomenės nariai – darbuotojai, vaikai, jų tėveliai aktyviai dalyvavo akcijoje, kurios metu dovanojo dovanėles bei būtiniausius reikmenis našlaičiams, senoliams bei beglobiams gyvūnams. Prieš Kalėdas į Geisiškių kaimo šeimos ir vaiko gerovės centrą vyko ne tik mokiniai, bet ir jų šeimos nariai. Mūsų gimnazijos vaikai pamatė centro našlaičių gyvenimo sąlygas, drauge su jais žaidė bei artimiau susipažino prie vaišių stalo. Kitą dieną grupė IG klasės mokinių su mokytojomis A. Lukšiene ir D. Petkauskiene lankėsi pas Maišiagalos miestelio vienišus senolius. Mokiniai su mokytojomis ne tik įteikė jiems Kalėdines dovanėles, bet ir pradžiugino pačių atliktu Kalėdiniu muzikiniu kūriniu. 

          Solidarumas daro mus žmonėmis, solidarumas gali ir turi būti orientuotas ne tik į materialines, bet ir į dvasines vertybes.

 

Akcijos organizatorė: Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos 

socialinė pedagogė metodininkė Aida Lukšienė


„Tėvų linija“ – pagalbos ranka vaikus auginantiems tėvams

Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Paramos vaikams centre, kur kartu su būriu tėvų atidarė pirmąją šalyje konsultacinės pagalbos telefonu liniją vaikus auginantiems tėvams „Tėvų linija“. 

Daugiau informacijos:

http://www.diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/vilniuje-atidaroma-pagalbos-telefonu-linija-tevams-831261


Su Tarptautine mokytojų diena!

                                                                                                                                                      2017-10-05

Sveikinu Jus Brangūs Kolegos, Mokytojai, Švietimo pagalbos specialistai su  Tarptautine Mokytojų diena! Linkiu Jums, kad niekada nepristigtu energijos, kūrybiškumo ir sveikatos Jūsų svarbiame ir atsakingame darbe. Telydi Jūsų kasdienes pastangas sėkmė, mokinių meilė ir abipusė pagarba. 

 

Vilniaus r. PPT vyr. socialinė pedagogė Jovita Gilevič


Kvietimas į renginį „Mes galim būti sėkmingi“.

2017-05-03

Kviečiame Vilniaus r. švietimo įstaigas gegužės 30 d. 10.00 val. Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje (adresu Margių 1A, Kalveliai) dalyvauti renginyje„ Mes galim būti sėkmingi“, kuris skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

 

Renginio metu:

 

  Mokiniai pasidalins savo pasiekimais, sėkmės istorijomis;

 

  Aptarsime sėkmingų žmonių gyvenimus, jų patarimus, kaip tapti sėkmingam ir laimingam;

 

  Per renginį mokiniai susipažins ir atliks grupinius darbus;

 

  Prisijungsime prie apsikabinimo projekto „Taikos glėbys“;

   Renginio pabaigoje apdovanojimai ir skani arbata su gerais draugais

 

Pasiruošimas renginiui:

 

  Renginyje gali dalyvauti iki 5 mokinių iš vienos švietimo įstaigos ir vienas iš pagalbos mokiniui specialistų (socialinis pedagogas, psichologas);

 

  Kiekviena švietimo įstaiga paruošia ir pristato iki 5 min. vieną iš dviejų arba abu pranešimus:

 

1.     „Mano sėkmės istorija“

 

2.    „Sėkmingų žmonių paslaptys“

 

Plačiau apie pranešimus:

 

Pirmo pranešimo tema „ Mano sėkmės istorija“.  Tai turi būti vieno mokinio pasakojimas apie jo pasiekimus įvairiose srityse arba, jeigu tokio nebus, vienas mokinys gali organizuoti kitų mokinių , kurie gali pasigirti savo pasiekimais, patarimais, apklausą ir pristatyti ją  per renginį. Pranešimo metu mokiniai turi minėti pagrindinius ir svarbius dalykus: nuo ko prasidėjo jo veikla, su kokiais sunkumais buvo susidurta, ką žmogus jaučia, kai pasiekia tikslą, apdovanojimai ir laimėjimai, patarimai kitiems mokiniams ir kaip įvairi veikla padeda žmonėms būti sėkmingiems ir t.t. Po pranešimo, mokiniams pageidaujant, bus sudaryta galimybė „gyvai“ pristatyti savo veiklą.

 

Antro pranešimo tema „Sėkmingų žmonių paslaptys“. Reikia išsirinkti sau vieną garsų sėkmingą žmogų ir pristatyti jo sėkmės istoriją, patarimus, įžvalgas, kodėl pasirinko būtent šį sėkmingą žmogų  ir kitus pagrindinius aspektus, kuriuos būtų naudinga išgirsti mokiniams. Šį pranešimą gali skaityti visi komandos dalyviai. Kūrybiškumui ribų nėra...:)

 

Registracija į renginį iki gegužės 15 d. el. paštu edita.makarova@gmail.com , detalesnė informacija telefonu 867708068 Besiregistruojantys turi nurodyti mokyklos pavadinimą, pranešėjų vardus, pavardes, klases, švietimo įstaigos pagalbos mokiniui specialisto vardą, pavardę, pareigas,  kiek mokinių atvyks ir pasirinkto pranešimo temos pavadinimą.

 

 

 

Organizatoriai:

 

Kalvelių „Aušros“ gimnazijos vyr. socialinė pedagogė Edita Žigienė,

 

PPT vyr. socialinė pedagogė Jovita Gilevič

 


Kviečiame registruotis į seminarą

Seminaras "Teisinis socialinio pedagogo veiklos kontekstas"

2017-04-10

Siekiant gerinti socialinės pedagoginės pagalbos teikimo švietimo ir ugdymo įstaigose kokybę, efektyviau spręsti problemas, tikslinga suteikti socialiniams pedagogams aktualių teisinių žinių ir paskatinti juos aktyviau realizuoti savo profesines kompetencijas bei panaudoti bendruomenės turimus išteklius.
Seminaro metu dalyviai
• daugiau sužinos apie LR teisės sistemą (teisės rūšis, teisės santykius, teismų sistemą ir pan.),
• aptars socialinio pedagogo veikloje taikomų ir taikytinų teisės aktų nuostatas,
• analizuos socialinio pedagogo ir kitų mokyklos darbuotojų bendradarbiavimo galimybes ir kompetencijų ribas.
Tikimės, kad seminaro dalyviai parengs siūlymus Vaiko gerovės komisijoms savo įstaigose, kurie leis mokyklų bendruomenėms efektyviau teikti socialinę pedagoginę pagalbą ar spręsti problemas.


Seminarą ves Snaiguolė Eglė Kuosienė, socialinio darbo magistrė, socialinė pedagogė metodininkė. Seminaras parengtas remiantis tiek teorinėmis žiniomis, tiek per 18 metų sukaupta praktine patirtimi, atradimais ir įžvalgomis.

 

Registracija: https://goo.gl/forms/quS1kWAHqTEM7Ill2

 

Laikas: 2017 m. balandžio 19 d., 9 - 15 val.
Vieta: Vilniaus r. savivaldybė (didžioji salė, I aukštas), Rinktinės g. 50, Vilnius

Seminaro dalyvio mokestį (22 €) reikia pervesti į Vytauto Didžiojo universiteto sąskaitą Nr. LT04 7044 0600 0284 8625. Įmokos paskirtis – seminaras “Teisinis socialinio pedagogo..” (būtinai nurodykite įmokos paskirtį).
Įmokos pavedimo kopiją prašome atsiųsti elektroniniu paštu adresu:vaida.luksiene@vdu.lt

 

Visiems seminaro dalyviams bus įteikiami VDU Švietimo studijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (akredituoti).


Konferencija "Sėkmingi ugdymo(si) metodai" Avižienių gimnazijoje

2017-03-01

Kviečiami dalyvauti socialiniai pedagogai. Konferencija  vyks 2017 m.  balandžio 12 d. Vilniaus r. Avižienių gimnazijoje (Vilniaus r. Avižieniai, Sudervės g. 8).

Registracija vyksta iki kovo 24 d.

Registracijos anketą rasite čia

Download
Konferencijos-nuostatai- 2017.pdf
Adobe Acrobat Document 158.7 KB

Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos mokiniai netradiciškai paminėjo Tolerancijos dieną

 

2016-11-23

Lapkričio 16 d. mokykloje paminėta Tarptautinė Tolerancijos diena. Šiais metais tolerancijos simbolis „Paukštis“. Baltas paukštis simbolizuoja gerą žinią, santarvę, ramybę, gerumą, taiką. Prie šios pilietinės iniciatyvos prisijungė net patys mažiausi mūsų mokyklos ugdytiniai. Auklėtojos skaitė pasakas tolerancijos temomis bei gamino paukščius, kurie buvo iškabinti koridoriuje.

Vyresnių klasių mokiniai per pamokas ir klasės valandėlių metu diskutavo tolerancijos tema, bei gamino paukščius.

Socialinė pedagogė Agata Jačnik 1-10 klasės mokiniams organizavo edukacinį užsiėmimą „Afrikos būgnų“ pamoką. Mokiniai buvo supažindinti su Vakarų Afrikos būgnų muzika, instrumentais, grojimo technika. Taip pat mokėsi afrikietiškų dainų ir patys grojo „djembe“ būgnais. Šiuo užsiėmimu buvo vystoma tolerancija kitoms kultūroms.

 

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos

socialinė pedagogė Agata Jačnik  


Tarptautinė tolerancijos diena Kalvelių S. Moniuškos gimnazijoje

2016-11-22

     Lapkričio 16 dieną Kalvelių S. Moniuškos gimnazijoje buvo minima Tarptautinė tolerancijos diena.Socialinė pedagogė Natalija Piskligina 1-4 klasių mokiniams organizavo užsiėmimus tolerancijos tematika. Vyresnių klasių mokiniams užsiėmimus šia tema organizavo klasės vadovai. Didelis dėmesys buvo skirtas gimnazijos bendruomenės santykiams: mandagumui, pagarbai, dėmesiui vienas kitam, patyčioms ir smurtui tarp mokinių. Mokiniai gamino iš popieriaus baltus paukščius, šių metų tolerancijos simbolį, kuriuos vėliau pakabino gimnazijos salėje. 

 

Vilniaus r. Kalvelių S. Moniuškos gimnazijos socialinė pedagogė Natalija PiskligiMILIJONUS VISAME PASAULYJE ĮKVĖPUSIO NIKO VUJIČIČIAUS KALBA APIE PATYČIAS

                                                                                                                                                    2016-09-14 20 minučių Niko Vujičičiaus įkvepiantis pranešimas „Patyčios turi baigtis“ su lietuvišku įgarsinimu. Nikas dalinasi savo sėkminga patirtimi, kaip jam pavyko sustabdyti patyčias ir kaip kiti žmonės gali padaryti tą patį. Kviečiame visus pažiūrėti.

Šiuo metu Nikas Vujičičius yra vienas stipriausių motyvatorių pasaulyje!

Filmą galite pasižiūrėti čiahttp://mespriespatycias.lt/


Gerbiamieji,

Išaušus  Rugsėjo 1-osios, kuo nuoširdžiausiai sveikinu visus su Mokslo ir žinių diena.Gražių ir turiningų naujųjų mokslo metų!                                    Pagarbiai, Jovita Gilevič


 

 

Vasara! Atostogos! Todėl šis metų laikas lai būna Jums visiems nuostabus, pilnas kelionių, įspūdžių ir nuotykių. 

Tad linksmos, šiltos, nuotaikingos ir prasmingos vasaros! 

Iki susitikimo 2016-2017 m.m. pradžios!

                                                         Jovita Gilevič


Vasaros stovykla Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijoje

2016-06-15

Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijoje vaikų vasaros užimtumo stovykla „Boružėlė“ jau tapo tradicija. Džiaugiamės, kad mūsų priešmokyklinio ugdymo grupės vaikučiai ir pradinių klasių mokinukai turi galimybę turiningai pradėti vasaros atostogas. Šiais metais visą savaitę trukusioje stovykloje vyko daug įvairių veiklų: organizuotos sportinės estafetės, piešimo konkursas ant asfalto, socialinių įgūdžių užsiėmimai, „Senosios animacijos“ peržiūra ir aptarimas, „Šokių ir dainų karaokė“ ir kt. Vaikams labai patiko darbščiųjų rankų užsiėmimai, kurių metu jie darė stovyklos simbolį – boružėlę, su dailės mokytoja mokiniai gamino molinius animacinių filmukų herojus, piešė gamtos paveikslus, žaidė žaidimus, iliustravo pasakas.

Labai džiaugiamės, kad dalį stovyklos išlaidų apmokėjus tėveliams vaikams galėjome pasiūlyti įvairesnių edukacinių veiklų.  Mokiniai vyko į Širvintų rajone įsikūrusį  „Vikingų kaimą“ – senųjų amatų ir edukacijos centrą, kur visą dieną praleido etnokultūrinio kaimo apsuptyje, vaikams buvo užsakyta edukacija „Senovės baltų gyvensena“. Mokiniai susipažino su  senaisiais mitybos papročiais, sužinojo, kas buvo auginama, kada ir iš kur atkeliavo įvairūs maisto produktai.  Kūrenome virtuvės laužus, virėme arbatą, skrudinome grūdus, kepėme blynus taip, kaip tai darydavo mūsų protėviai.

Kitą dieną į gimnaziją pasikvietėme edukacinį užsiėmimą mokslo tematika.  Vaikai su „Mėgintuvėlio“ komanda atliko cheminius bandymus. Trečią dieną su „Pramogų skonio“ specialiste stovyklautojai gamino spalvotas „mandalas“ iš smėlio.

Smagu, kad vaikai gimnaziją paliko džiugiai nusiteikę ir gerai pailsėję. 


Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų, logopedų ir socialinių pedagogų metodinė praktinė konferencija „Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida“.

2016-04-13

Antradienį, balandžio 12 d., Vilniaus rajono Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijoje vyko Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų, logopedų ir socialinių pedagogų metodinė praktinė konferencija „Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida“.

 

Straipsnį apie mūsų konferenciją rasite www.vrsa.lt, Vilniaus r. Savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje. 

 

Konferencijos dalyviai ne tik susipažino su kolegų gerąja patirtimi, bet ir dalyvavo diskusijose, kurių metu buvo aptariamos pagrindinės specialiųjų pedagogų ir logopedų darbo tobulinimo kryptys. Konferencijoje buvo pristatyti pranešimai:

 

 • Nemenčinės Neįgaliųjų dienos užimtumo centro veiklos ypatumai;
 • VšĮ Vaikų ir paauglių socialinio centro pristatymas
 • Mokinių, turinčių didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymas netradicinėse erdvėse;
 • Efektyvios, pačių mokinių kuriamos, mokymosi priemonės (pradinėje lavinamojoje klasėje);
 • Logopedo kalbos vertinimo priemonė (lenkų ir rusų kalba);
 • Kalbos sutrikimų prevencija: geros patirties sklaida;
 • Vaiko gerovės komisijos veikla. Geroji patirtis;
 • Ypatingų poreikių turintis mokinys = ypatingų žinių ir gebėjimų turintis socialinis pedagogas;
 • Nervinio grįžtamojo ryšio (Neurofeedback) terapijos taikymas psichologo darbe;
 • Projektinės veiklos svarba ugdymo procese;
 • Darbas su hiperaktyviu vaiku;
 • Meno terapija ir jos poveikis mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • Šviesos stalas – vaiko saviraiškos ir mokymosi motyvacijos ugdymas;
 • Pseudožodžiai/pseudotekstai logopediniame darbe.

Pranešimai bus patalpinti internetinėje socialinių pedagogų svetainėje http://vrsocped.jimdo.com/

skiltyje : 

Vilniaus r. specialiųjų pedagogų ir logopedų internetinėje  svetainėje:

http://laimingasvaikas.jimdo.com/

skiltyje:  II konferencija

 

Akimirkos iš konferencijos "Pagalba vaikui. Geosios patirties sklaida" galitę pamatyti paspaudę apačioje esanti mygtuką "NUOTRAUKOS"


Konferencijos "Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida" programa

2016-04-08

 

Primename konferecija  "Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida"  įvyks balandžio 12 d. Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijoje.

 

8.30 - 9.00 Metodinių priemonių pristatymas parodai.

9.00 – 10.00 Dalyvių registracija.

10.00 – 10.30 Konferencijos atidarymas.

 

Su konferencijos programa galite susipažinti  čia: 

Download
Dėmesio! Norintiems siūlome ją atspausdinti ir atsivežti į konferenciją. Konferencijos metu programos nebus dalinamos.
konferencijos programa.pdf
Adobe Acrobat Document 436.5 KB

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoJE

2016 m. kovo 14-20 dienomis „Vaikų linija“ jau septintą kartą inicijavo „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2016“, kviesdama visus įvertinti, kas nuveikta ir ką dar būtina padaryti, kad vaikai galėtų užaugti be patyčių. Septintus metus prie šios iniciatyvos jungėsi ir mūsų Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos bendruomenė. Savaitė prasidėjo bendru gimnazijos Draugystės medžio kūrimu. Mokiniai ant klevo lapų rašė komplimentus ir gražius žodžius savo draugams. Mokytojai per klasės valandėlę su auklėtiniais diskutavo tema „Noriu užaugti be patyčių“, žiūrėjo trumpą filmuką „Alegorija apie internetą“. Atliktas patyčių masto gimnazijoje tyrimas. „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ metu vyko akcija „Išmesk savo pyktį į šiukšlių dėžę“, kurios metu mokiniai ant lapelių rašė, dėl ko jie pyksta ir suglamžę lapelius metė į šiukšlių dėžę. Organizuota bendra draugiška sportinė veikla-rytinė mankšta su pradinių klasių ir 7 bei IG klasių mokiniais.Taip pat šią savaitę gimnazijoje įvyko susitikimas su savanorėmis iš „Vaikų linijos“, kurios kalbėjo su  mokiniais apie patyčių problemą ir galimybes jas mažinti. Mažieji Zipio draugai kūrė draugystės knygą. 3 klasės mokiniai kartu su klasės auklėtoja Rasa Makarevičienė darė knygų skirtukus, kuriuos išdalino gimnazijos bendruomenės nariams ragindami stabdyti patyčias.„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ nėra skirta tiktai tam, kad kažką nuveiktume per šią savaitę ir užmirštume patyčias iki kitų metų. Su patyčiomis turime dirbti kiekvieną dieną ir kiekvienas suaugęs turi gebėti atpažinti vykstančias patyčias ir mokėti į jas tinkamai reaguoti. „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“ drąsina kiekvieną žmogų būti aktyvų ir prisidėti prie patyčių masto mokyklose bei visuomenėje mažinimo.  

 Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos

socialinė pedagogė

Renata Radivilovič

 


„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016“ Maišiagaloje

 Jau septintą kartą Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija atsiliepė į „Vaikų linijos“ iniciatyvą organizuoti „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“. Akcijos tikslas visais įmanomais būdais atkreipti dėmesį į patyčių problemą bei skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų bei suaugusiųjų tarpusavio santykius. Organizuodami "Savaitę BE PATYČIŲ" siekėme formuoti nuostatą, kad patyčios nėra normalus elgesys.„Savaitė be patyčių“ – tai 5 dienos, 5 skirtingi „Dress kodai“ (apsirengimo būdai) ir geri darbai. Kiekvienos dienos užduotis – atspindėti dienos temą. Už tai atsakinga Gimnazijos mokinių taryba. Kiekviena diena turėjo sutartą dominuojančią spalvą, kurią Gimnazijos bendruomenė (mokytojai ir darbuotojai taip pat) atspindėjo aprangos detalėse.Kiekvieną dieną už veiklų organizavimą ir vykdymą buvo atsakinga vis kita klasė. 6 klasės mokiniai organizavo „Draugystės paštą“ ir ragino mokinius rašyti gražius palinkėjimus, komplimentus, atsiprašymus ar padėkas mokiniams bei mokytojams. 7 klasės mokiniai vykdė akciją.„Papuoškime medį gerumo delnais“. Ant iš popieriaus iškirptų įvairių spalvų rankų delnų mokiniai užrašė sentencijas, posakius, mintis apie draugystę, klasiokus, gimnaziją ir jomis papuošė gerumo medį. 8 klasė pakvietė prisijungti prie akcijos „Draugystė vienija“. Jos metu visi pynė įvairiaspalves apyrankes, o aštuntokai surišo jas į vieną „Draugystės apyrankę“. Gavome 78 metrų įvairiaspalvę pynę, kuria mokiniai labai didžiavosi. IG klasė organizavo „Nuotraukų koliažą“ draugystės tema. Mokiniai nešė nuotraukas iš klasių išvykų, nuotaikingų susibūrimų. Visą savaitę linksmos nuotraukos džiugino bendruomenės narius. IIG klasės mokiniai organizavo „Forumo teatro miniatiūras“, kurių metu vaidino situacijas apie patyčias bei ieškojo jų sprendimo būdų. IIIG ir IVG klasės mokiniai vykdė projektą „Bendraamžis – bendraamžiui“. Jo tikslas – padėti priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams ir pradinių klasių mokiniams ugdytis atsakomybę už savo elgesį ir jo pasekmes, gebėjimą pasipriešinti neigiamai įtakai, padėti išvengti netinkamo elgesio bei spręsti konfliktus.Pradinukai visą savaitę su savo šeimos nariais piešė piešinius parodai  „Mano šauniausia diena su šeima“. Darbai eksponuojami Gimnazijos fojė.Savaitės viduryje gimnazijoje viešėjo Maišiagalos policijos nuovados specialistė Justyna Kučinskaja – Ostrovska, kuri 5-8 klasių mokiniams skaitė prevencinę paskaita „Patyčios ir smurtas tarp nepilnamečių“. Mokiniai aktyviai dalyvavo paskaitoje ir policijos pareigūnei uždavė įdomių klausimų.Paskutinę dieną, penktadienį, 12 val. įvyko „Flashmob“ akcija – visi mokiniai drauge šoko „Gero oro šokį“. Vėliau klasėse vyko refleksija – „Draugystės pyrago diena su arbata“. Kiekviena klasė su savo vadovu aptarė savaitės veiklas, įspūdžius ir planus ateinantiems metams.Veiksmo „Savaitė BE PATYČIŲ“ nėra skirta tam, kad kažką nuveikę per šią savaitę užmirštume patyčių prevenciją iki kitų metų. 2013 metų rudenį Gimnazijoje pradėta įgyvendinti Olweus patyčių prevencijos programa OPPP. Į ją įsitraukė visa Gimnazijos bendruomenė. Vyko mokymosi ir supervizijų užsiėmimai darbuotojams, klasių valandėlės mokiniams, jų metu buvo mokomasi, kaip atpažinti patyčias, jas stabdyti bei kokiomis priemonėmis prieš jas kovoti. 2014  metais atlikta mokinių apklausa parodė, kad patyčių Gimnazijoje sumažėjo 37,2  proc.Pradėtą darbą tęsiame nuo 2015 m. rugsėjo įgyvendindami Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS) bei siekiame sertifikato pagal OPKUS.

 

Akcijos organizatorė ir koordinatorė

 Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos

socialinė pedagogė metodininkė Aida LukšienėKviečiame susipažinti su naujausia „Vaikų linijos“ organizuojamos kampanijos „BE PATYČIŲ“ informacija.

„Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“palaikanti Prezidentė Dalia Grybauskaitė: būtina

apsaugoti vaikus nuo žeminančio elgesio

 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijoje, kur dalyvavo „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2016“ renginyje ir kartu su mokyklos bendruomene bei „Vaikų linijos“ atstovais aptarė priemones, padedančias spręsti patyčių problemą ir užtikrinti vaikų saugumą. „Žeminantis elgesys ir patyčios – visos visuomenės problema. Turime apsaugoti kiekvieną vaiką ir šias problemas spręsti dar mokykloje bei šeimoje. Todėl būtina sukuri vieningą kovos su žeminančiu elgesiu ir patyčiomis programą, numatyti didesnį finansavimą mokykloms ir užtikrinti, kad prevencinės programos būtų įgyvendinamos visoje šalyje. Taip pat didesnis dėmesys turi būti skiriamas mokytojų pasirengimui tinkamai reaguoti ir padėti vaikams“, – sakė Prezidentė.                  

Šiuo metu tik 56 proc. visų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų vykdo patyčių prevencijos programas. Trūksta nuoseklaus ir visą bendruomenę įtraukiančio požiūrio į patyčių problemos sprendimą. Siekiant sukurti kovos su patyčiomis sistemą visose šalies mokyklose, Prezidentė inicijuos Švietimo įstatymo pataisas, kurios padės įtvirtinti švietimo įstaigos vadovo atsakomybę už patyčias, užtikrinti prevencinių programų įgyvendinimą ir psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams ir mokytojams. Pasak Prezidentės, Lietuva žengia tik pirmus žingsnius spręsdama žeminančio elgesio problemas. 

Šalies mokyklos perima tarptautinę patirtį, tačiau svarbu, kad įsitrauktų visa visuomenė. Kiekvienas žmogus turi mokytis atpažinti įvairias smurto formas, jų netoleruoti ir išdrįsti padėti, kai žeminamas kito žmogaus orumas.Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija yra sėkmės pavyzdys, kaip sistemingai kovoti su patyčiomis, įtraukiant visą mokyklos bendruomenę. Prieš septynerius metus progimnazija viena pirmųjų šalyje pradėjo dalyvauti tarptautinėje patyčių prevencijos programoje „Olweus“ ir ženkliai sumažino patyčių mastą. 

Emocinės paramos tarnybos „Vaikų linija“ inicijuojama „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016“ Lietuvoje vyksta jau septintą kartą. Joje dalyvauja 1100 ugdymo įstaigų iš visos Lietuvos.

Prezidento kanceliarijos/R. Dačkaus nuotrauka.


Daugiau informacijos sužinosite paspaudę šią nuorodą: 

Download
Konkurso nuostatai
isak v 10 konkurso Pavasario simfonija n
Adobe Acrobat Document 363.1 KB