VILNIAUS R. SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS 2020 M.

Download
Soc. pedagogų burelio veiklos planas 202
Adobe Acrobat Document 357.0 KB

Vilniaus r. socialinių pedagogų metodinio būrelio veiklos planas 2019 m.

Download
SKM_C22719031510420.pdf
Adobe Acrobat Document 329.4 KB

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Download
Atmintinė 12.03.pdf
Adobe Acrobat Document 9.7 MB

Smurto ir patyčių prevencijos dokumentai

Prevencinės programos, rekomendacijos, metodiniai patarimai:

 

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/patyciu-ir-smurto-prevencija


Vilniaus r. Švietimo įstaigų socialinių pedagogų būtina ir rekomenduojama turėti dokumentacija

Būtina dokumentacija

1.      Socialinio pedagogo pareigybės aprašas.

2.      Švietimo ugdymo įstaigos vadovo patvirtintas socialinio pedagogo darbo laiko grafikas.

3.      Socialinio pedagogo veiklos planas (mokslo metams arba kalendoriniams metams atsižvelgiant į ugdymo įstaigos tvarką), veiklos ataskaita (mokslo metų arba kalendorinių metų atsižvelgiant į ugdymo įstaigos tvarką).

4.   Socialinės pedagoginės pagalbos gavėjų registracijos žurnalas. kuriame atsispindėtų socialinės pedagoginės pagalbos teikimo būdai.

 

Rekomenduojama dokumentacija

1.      Socialinės pedagoginės pagalbos gavėjo informacinė kortelė.

2.      Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio informacinė kortelė.

3.      Socialinis pasas.  

4.      Klasės socialinis pasas.                                                           

Socialinis pasas – tai dokumentas, kuris teikia informaciją vaiko gerovės specialistams apie mokyklos, klasės (priklausomai nuo lygmens) socialinę situaciją bei žinomas šeimos problemas ir įpareigojantis specialistus kryptingai teikti kokybišką socialinę – pedagoginę pagalbą vaikui ir jo šeimai.

 

Praktinių metodinių rekomendacijų knygos

1.      Socioedukacinis darbas su vaiku. Edita Vosylienė, 2009

2.      Socialinio pedagogo darbo vadovas. Ona Misiukevičiėnė, Audronė Putauskienė, 2009

Download
Vilniaus r. Švietimo įstaigų socialinių pedagogų būtina ir rekomenduojama turėti dokumentacija
VILNIAUS R. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SOCIALINIŲ
Adobe Acrobat Document 723.6 KB