Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai:

Download
Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo.
TAR.6B394D036999.pdf
Adobe Acrobat Document 698.0 KB

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

Download
Dėl Mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašo patvirtinimo
Įsigalioja 2017-01-01
Isakymas_del_soc _pedagogo_pvz_apraso.pd
Adobe Acrobat Document 183.7 KB

Download
ĮSAKYMAS DĖL SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO VAIKUI IR MOKINIUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Įsigalioja 2017-01-01 (Aprašo 9 punktas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 dieną. Aprašo 10 punktas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną.)
Isakymas_del_Soc_ pedagogines_pagalbos_a
Adobe Acrobat Document 135.6 KB